نصف زاینده‌ رود خشک است

۶۱ سد بزرگ کشور از مجموع ۱۵۹ سد در وضعیت قرمز ذخایر آبی قرار دارند و اوضاع ۴۲ سد نیز در شراط عالی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پُرشدگی است که سد لتیان در شرق تهران نیز در این گروه قرار دارد.

وزیر نیرو عنوان کرد:

راهکار خروج اصفهان از بحران آب/ محدودیت شدید در ذخایر نصف جهان

وزیر نیرو گفت: راهکار خروج نصف جهان از بحران آبی، استفاده درست و بهینه از منابع موجود آب است.

آخرین اخبار