معاون وزیر نیرو در اصفهان:

زندگی پرندگان مهاجر در «زاینده‌رود خشک» ناراحت‌کننده است

معاون آب و آبفا وزیر نیرو با بیان اینکه آب باید به زاینده‌رود بازگردد، گفت: زندگی پرندگان مهاجر در زاینده‌رود خشک ناراحت‌کننده است.

آخرین اخبار