مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

توسعه ناپایدار سبب ایجاد کانون‌های گرد و غبار در اصفهان شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: توسعه ناپایدار در سطح منطقه، کشور و استان سبب ایجاد و افزایش کانون‌های گرد و غبار در داخل کشور شده است.

آخرین اخبار