قابل توجه مسئولان بهداشت و درمان اصفهان؛

تراژدی نُه ماه تعطیلی زایشگاه کوهپایه/ چرایی تولد نوزاد در آمبولانس؟!

در دولتی که با شعار تدبیر حرکت می کند و طی گزارش مسئولان درمانی از نظر بهداشت و درمان توسعه خوبی داشته است، روا نیست با مشکلاتی به سبک بسته بودن درب زایشگاه در شهری چند هزار نفری رو به رو شده و هر ماه داغ نبود زایشگاه برای مردم تازه شود.

گزارشی از آن سوی دیوار شهر:

خود نمایی قفل 9ماهه بر درب زایشگاه کوهپایه/ آیا امنیت مادران باردار روی تخت بیمارستان تامین می شود؟

رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: با توجه به خطرات زایشگاه ها برای سلامتی مادران، باید زایمان ها از زایشگاه به بیمارستان ها کشیده شود.

آخرین اخبار