جدیدترین اقدام فیس بوک

روزنامه «شرق» نوشت: امروز فیس بوک هم صاحب روزنامه می شود، آن هم فقط برای کسانی که موبایل پیشرفته دارند.

آخرین اخبار