نگاه جهان به عزاداری منحصر بفرد در روستای تاریخی قورتان؛

زار خاکی سنتی دیرینه در تاسوعای شرق اصفهان/ تصاویر

همزمان با تاسوعای سرور و سالار شهیدان، مراسم زار خاکی با حضور باشکوه مردم روستاهای بخش بن رود و شهر ورزنه در ارگ تاریخی روستای قورتان بخش بن رود برگزار شد.

با حضور مردم بخش بن رود برگزار شد؛

زار خاکی سنتی دیرینه در تاسوعای شرق اصفهان/ تصاویر

همزمان با عزاداري سرور و سالار شهيدان مراسم زار خاكي با حضور بیش از 4000نفر از مردم روستاهای بخش بن رود و شهر ورزنه عصر امروز در ارگ تاریخی روستاي قورتان بخش بن رود برگزار گرديد.

آخرین اخبار