رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی

نرخ رشد زاد و ولد در ایران منفی شد/ ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی در کشور

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سال‌ها بود که نرخ رشد زاد و ولد در ایران مثبت بود، اما امسال این نرخ منفی شد.

آخرین اخبار