مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

30 هزار ویزا برای زائرین اربعین در اصفهان صادر شد

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تا عصر دیروز 30 هزار ویزا برای زائرین اربعین در اصفهان صادر شد.

آخرین اخبار