امکانات رفاهی برای زائران امام رضا(ع)

حج فقرا با زائرسراهای ارزان‌قیمت؛ زائر شهر رضوی بهره‌برداری می‌شود

تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی به امور زائران حرم رضوی باعث شد تا شتاب خدمت‌رسانی افزایش یابد و پروژه‌های مختلفی در این حوزه تعریف شود که زائرسراهای ارزان‌قیمت ازجمله این طرح‌ها است.

آخرین اخبار