زائران اربعین ۱۷ میلیون دقیقه مکالمه کردند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری ۱۷ میلیون دقیقه مکالمه از سوی زائران ایرانی اربعین حسینی و وضعیت مطلوب مکالمات برقرار شده خبر داد.

آخرین اخبار