عید قربان تاریخ عبودیت

عید قربان، تجلیگاه رحمت الهی/ زائران خانه خدا پس از تحمّل مرارت‌های بسیار ، اینک به منزلگاه آخر رسیده‌اند

واژه «عید» به معنای رجوع و برگشتن است و «قربان» به معنای قربانی یا هر آنچه با آن بر پروردگار، تقرب جویند. از این رو، می‌توان عید قربان را به معنای بازگشت انسان به مقام تقرّب الهی دانست.

آخرین اخبار