زائر حسن آبادی عازم کربلا:

زائر عاشق کربلا را از تهدید داعش چه باک است

120 زائر حسن آبادی با شوقی وصف ناشدنی عازم کربلای معلا شدند و از نگاهشان می توانست فهمید که به درستی معنای عاشقی را فهمیده اند.

آخرین اخبار