ثبت نام کاروانهای راهیان نور آغاز شد

ثبت نام کاروانها تحت عنوان ثبت نام در ستاد راهیان نور شهید صیاد شیرازی، از تاریخ هشتم دیماه سال جاری آغاز می گردد.

آخرین اخبار