رییس دانشگاه پیام نور کوهپایه:

حماسه 9 دی نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کرد

رییس دانشگاه پیام نور کوهپایه گفت: یوم الله9 دی نباید به فراموشی سپرده شود زیرا از مقدسات کشور است.

آخرین اخبار