رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اخذ زیر میزی از بیماران غیر مجاز است

تعرفه های غیرقانونی و زیرمیزی که توسط پزشکان از بیماران اخذ می شود، به هیچ وجه قابل تایید ما نیست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مراسم تودیع و معارفه:

یکی از ارکان اصلی کار دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نقد‌پذیری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: ما از هر نقد و انتقادی استقبال می‌کنیم و این نقد و انتقاد هزینه‌ای در بر ندارد.

آخرین اخبار