از دیدگاه حضرت آیت الله مظاهری؛

راه حل یک مساله/ چرا پسر ها بدون زن می مانند؟

آیت الله العظمی حسین مظاهری در درس اخلاق اخیر خود با بیان ویژپگیهای دختر و پسر شایسته گفت: خداوند به جامعه می‌گوید نگذار عزوبت در جامعه باشد. دختر بی‌شوهر و پسر بی‌زن در جامعه نباشد.

آخرین اخبار