رییس اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در بازدید از بخش جلگه گفت:

توجه بیشتر خود به موقوفات و بقاع متبرکه نشان دهیم

در آیینی با حضور رییس اوقاف و امور خیریه استان از بقاع متبرکه و موقوفات مراکز دینی بخش بن رود بازدید به عمل آمد و مشکلات مراکز مهم دینی این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار