زاینده رود چگونه زنده خواهد شد؛

تونل بهشت آباد گمشده سفر رییس جمهور به اصفهان

در حالیکه مسوولان استانی همواره اعلام کرده بودند که مهمترین مشکل اصفهان برای طرح در هیات دولت در سفر به اصفهان، آب است اما سفر رییس جمهور نیز نتوانست زاینده رود را زنده کند.

رییس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

قانون شکنی وزارت نیرو به کشاورزان شرق اصفهان آسیب زد

رییس نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: مشکل اصلی کشاورزان جدا از بروز خشکسالی اجرا نشدن قانون توسط دولت است که آسیب اصلی را به این قشر وارد می کند.

آخرین اخبار