رئیس ادره گاز جرقویه:

بیمه متعهد به پرداخت خسارت در وقوع حادثه است/ وسیله گاز سوز را موجود زنده بدانیم

رییس اداره گاز جرقویه گفت: در صورت بروز حادثه و ورود خسارت بیمه متعهد به پرداخت خسارت می باشد ؛ مشروط بر این که لوله کشی غیر مجاز و خارج از نقشه نداشته باشید.

آخرین اخبار