در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش بن رود مطرح شد:

رواج ماهواره آسیب های متعددی را برای دانش آموزان به بار می آورد

رئیس اداره آموزش و پرورش بن رود گفت: فقر، اعتیاد، بیکاری و ماهواره در برخی از خانواده ها باعث بروز مشکلات و آسیب ها در جامعه و به تبع آن دانش آموزان شده است.

رییس اداره آموزش و پرورش بن رود:

خشکسالی توان خانواده ها در برابر هزینه های آموزشی را کاهش داد/ انتقال فرهنگیان غیر بومی در سالهای آینده

رییس اداره آموزش و پرورش بن رود گفت: مهمترین مشکل این بخش خشکسالی و کاهش توان مالی والدین در برابر هزینه های آموزشی است

جلسه شورای آموزش و پرورش شهر ورزنه

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش بن رود در این جلسه در خصوص عملکرد آموزش و پرورش منطقه در سال تحصیلی جدید مطالبی عنوان کرد.

آخرین اخبار