رییس اتحادیه پوشاک اصفهان:

برخورد بدون اغماض با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مانتوهای نامتعارف/ واحدهای متخلف پلمپ می شوند

سه هفته پیش ابلاغیه ها آماده و تولید کننده و توزیع کننده ها احضار شدند و از آنها تعهدی مبنی بر ارائه نکردن این مانتوها گرفته شده و عرضه آنها در بازار اصفهان کمتر شده است.

آخرین اخبار