شهردار اصفهان:

استفاده از موتورسیکلت باید ریشه‌ای فرهنگ‌سازی شود

شهردار اصفهان گفت: فرهنگ‌سازی در حوزه استفاده از موتورسیکلت با جزوه و کتاب امکان‌پذیر نیست و این موضوع باید ریشه‌ای و عملی انجام شود.

آخرین اخبار