دهقان فداکاری که حتی نامش را نیاموختیم

دهقان فداکار در تبریز چشم از جهان فروبست؛ قهرمانی که اگر چه زمان طولانی‌ است داستان فداکاری‌اش در کتاب های درسی کشورمان گنجانده شده، اما نمونه کاملی از بی توجهی ایرانیان به قهرمانانشان بود.

آخرین اخبار