باقری ورزنه:

غروب محرم و پایان مسلمانی عده ای که حقیقیت را به مصلحت فروختند

یکی از مهم ترین اهداف عزاداری و ذکر مصیبت و سوگواری بر مصیبت امام حسین علیه السلام ارتباط عملی با سیره و سنت آن حضرت است.

آخرین اخبار