مراسم معارفه مدیر کل سازمان بهزیستی اصفهان برگزار شد

صبح امروز طی مراسمی رسمی با حکم دکتر هاشمی ریاست سازمان بهزیستی کشور و با حضور جمع کثیری از مسئولین کشوری، مدیران سازمانها و نهادهای استان، موسسات و تشکلهای غیردولتی و کارکنان بهزیستی استان اصفهان از خدمات شایسته و زحمات بی شمار محمود محمد زاده، مدیر کل سابق بهزیستی استان قدردانی و بنا به سوابق ارزشمند دکتر صادقی، وی به مدیر کلی بهزیستی استان اصفهان منصوب شد .

آخرین اخبار