در شهر حسن آباد:

کانون بازنشستگان فرهنگیان جرقویه علیا افتتاح شد

کانون بازنشستگان فرهنگیان منطقه جرقویه علیا با حضور ریئس کانون بازنشستگان فرهنگیان استان اصفهان و باز نشستگان فرهنگی , بخشدار و ریئس اداره آموزش و پرورش افتتاح گردید.

آخرین اخبار