جلسه روسای هیات های فوتبال بخش ها و شهر های تابعه شهرستان اصفهان

ابرقویی نژاد ریئس هیات فوتبال استان اصفهان : پتانسیل بالای منطقه شرق اصفهان ما را بر این داشت که این شهرستان را به عنوان منطقه 5 به تنهایی معرفی نماییم تا سال 93 را باید سال رشد و نمو فوتبال در شهرستان اصفهان بدانیم.

آخرین اخبار