عضو شورای شهر اصفهان:

زاینده‌رود، رگ حیات ایران است/ خشکی زاینده‌رود بر کل کشور تأثیر می‌گذارد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: زاینده‌رود، رگ حیات ایران بوده و خشکی این رودخانه بر کل کشور تأثیر می‌گذارد.

آخرین اخبار

تبلیغات