مردم وام خریدند نه خودرو!

سود مرکب، تغییر بازپرداخت مدت وام از هفت سال به چهار سال و پذیرفته نشدن سفته شروطی است که در طرح خرید خودرو اعلام نشده بود اما از روز اول اعمال شد.

آخرین اخبار

تبلیغات