تکلیفی که بر عهده ی دانش آموزان پسر جلگه قرار داداه شد

برگزاري جشن عبادت دانش آموزان كلاس سوم متوسطه اول در منطقه جلگه به صورت متمركز برگزار شد.

آخرین اخبار