ايده هاي جديد و خلاقانه در برنامه هاي فرهنگي مذهبي ضروري است

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه هاي فرهنگي و هنري با رويكرد مذهبي مورد استقبال مخاطبان و عموم است و در اين راستا ايده هاي جديد و خلاقانه در برنامه هاي فرهنگي مذهبي ضروري است.

آخرین اخبار