رئیس اتحادیه پوشاک

نشان خارجی بر روی پوشاک داخلی/ضرورت هدایت مطالبات مردم به سمت برند ایرانی

رئیس اتحادیه پوشاک گفت:استفاده از نشان خارجی برای تولید داخل به دلیل مطالبات مردم است که باید به سمت برند ایرانی هدایت شود.

آخرین اخبار