رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي شهر اصفهان :

بی توجهی به تالاب گاوخوني فاجعه زيست محيطي به دنبال خواهد داشت

در صورت عدم توجه به تالاب گاوخونی شاهد انتشار ريزگردهاي سمي گاوخوني كه حاوي فلزات سنگين است و به دنبال آن فاجعه زيست محيطي خواهيم بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان:

رونق اقتصاد با استفاده از ظرفیت صنایع کوچک/ ۶۵ درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته وابسته به صنایع کوچک است

یکی از ضعف‌های امروز ما در بحث اقتصاد، عدم وابسته بودن به صنایع کوچک است و ما از ظرفیت‌های مردمی که رهبری یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد بیان فرموده بودند کمتر بهره برده‌ایم و همچنین با قوانین دست و پاگیر میزان سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده‌ایم.

آخرین اخبار