معاون رئیس‌جمهور

یارانه حدود 3 میلیون نفر قطع شده است/ روند قطع یارانه ثروتمندان با احتیاط ادامه می‌یابد

معاون رئیس‌جمهور گفت: یارانه حدود 3 میلیون نفر از افرادی که اطمینان حاصل شد نیازی به دریافت یارانه ندارند تاکنون قطع شده، البته این تعداد ابتدا 4 میلیون بود که پس از اعتراض یک میلیون از آن کاسته شد.

آخرین اخبار