عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

استفاده از روش‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌وری در استان اصفهان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت توجه به موضوع افزایش راندمان محصولات تولیدی در سطح کشور، روش‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌وری در استان اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین اخبار