رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

روش‌های آبیاری اراضی کشاورزی استان اصفهان اصلاح می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری ادامه اصلاح روش‌های آبیاری مزارع و باغات کشاورزی با به‌کار‌گیری روش‌های نوین آبیاری است.

آخرین اخبار