با توجه به بحران آب؛

مسئولان استان برای کشاورزان یک قدم سبز بردارند

اوضاع معیشتی کشاورزان اصفهان در بدترین شرایط است. این شرایط بر هیچ کسی پوشیده نیست چرا که سال قبل آبی نداشتند و این یعنی کشتی هم در کار نبوده است. این درحالی است که امسال هم به گفته مقامات استانی، قرار نیست قطره‌ای آب به کشاورزان داده شود.

آخرین اخبار