بزرگزاد تشریح کرد:

روش های ایمنی برای پیشگیری از گازگرفتگی/آمار بالای مرگ خاموش در اصفهان

مدیر عامل آتش نشانی اصفهان گفت: با توجه به آمار بالای گازگرفتگی در استان اصفهان بر رعایت روش های ایمنی مختلف برای پیشگیری از مرگ خاموش تاکید کرد.

آخرین اخبار