همراهی مسئولین با 9 ساله ها

تکلیفی که به دختران روستای آذرخواران داده شد

مراسم جشن تکلیف حدود 170 دانش آموز دختر کلاس سوم ابتدایی منطقه جرقویه سفلی برگزار گردید.

آخرین اخبار