به بهانه اهانت عجیب هاشمی رفسنجانی به روستاییان؛

روستای من بوی انقلاب می دهد

من با افتخار اعلام می کنم که یک روستا زاده هستم؛ روستازاده ایی انقلابی و از اینکه روستا زاده ام، با وجود شهیدان روستایم جای حرف که هیج, جای تامل است….

آخرین اخبار