گفتگو با همسر و برادر شهيد محمد كامران/

مي‌گفت شهادت در جواني خوش و لذتبخش است

محمد را از زبان همسر و برادرش شنيديم. زندگي‌اش را، منشش را و سر آخر شهادتش را. اگر خوب نگاه كنيم اين جوان‌ها اكسيژن و راه نفس زمانه عافيت‌طلب ما هستند. عادت كرده بوديم غير از خودمان هيچ كسي را نبينيم و حالا اين ستاره‌هاي زميني يادمان مي‌اندازند غير «من» چيز ديگري هم ارزش جنگيدن دارد. آنها كه قبل از هر دشمني با منيت جنگيدند و ‌اي كاش همين يك درس را از محمدها ياد بگيريم.

آخرین اخبار