تفویت فرودگاه اصفهان برای جذب گردشگر ضروری است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت جذب گردشگر گفت: تفویت فرودگاه اصفهان و ایجاد فضایی در شان گردشگران در جذب گردشگر ضروری است.

آخرین اخبار

تبلیغات