چهارم محرم آغاز دسته جات هفت روستایی براآن جنوبی

جلسه پیرامون چهارم محرم در روستای روران برگزار شد

عضو شورای روستا گفت: دعوت از سرپرستان خانوارهای روستای روران در جلسه ی بررسی روز چهارم محرم ایجاد روحیه مشارکت در همه ی امور می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات