استاندار اصفهان: مسئولیت ما در قبال مردم، سنگین تر شد

استاندار اصفهان با اشاره به حضور گسترده مردم این استان در استقبال از رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید، گفت: مسئولیت ما در قبال مردم قدرشناس استان اصفهان، بیش از پیش سنگین شد.

آخرین اخبار