رئیس شورای شهر اصفهان:

مشروعيت سياسی نظام اسلامی در روز 9 دی بار دیگر به جهانیان اعلام شد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در روز نهم دی ماه 1388، مشروعيت سياسی نظام اسلامی ايران بار ديگر با حضور خودجوش ده‌ها ميليونی مردم در تهران و تمامی شهرهای ديگر کشور به جهانيان اعلام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات