آموزگار عشایر نصرآبادی:

رفتار معلم نهضت، مرا شیفته تحصیل تا مقطع دانشگاه کرد

مهتاب آزادی نسب، اولین روز های دانش آموزی خود را در کلاس نهضت سپری کرد و رفتار صمیمی معلمش، هنوز در ذهنش مانده است.

آخرین اخبار

تبلیغات