برنامه روز نخست جام جهانی

جام جهانی برزیل از سی دقیقه بامداد جمعه با دیدار برزیل و کرواسی در شهر سائوپائولو آغاز می‌شود.

آخرین اخبار