15 مهر را به خاطر بسپار؛

سلام ای کودک روستایی دهه 60/ درس خواندی تا شهر را به روستا ترجیح دهی!

مشارکت روستاییان در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه روستایی، می‌تواند فرایند خلق زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق روستایی را تسریع و تسهیل کند و در عین حال به ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری و فقر یاری رساند.

روز ملی روستا؛

روزی که روستاهای شرق اصفهان فقط عنوان آن را یدک می کشند

روز ملی روستا به منظور ارج نهادن به روستائیان و فرهنگ روستائی تصویب شد!!!

آخرین اخبار

تبلیغات