استاندار اصفهان:

جمعیت به عنوان یک مولفه قدرت مطرح است/ نرخ رشد معقول، افزایش جمعیت را به فرصت تبدیل می کند

استاندار اصفهان به راه اندازی شورای راهبردی جمعیت برای نخستین بار در کشور، در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: نگرانی وسیعی که درباره کاهش نرخ جمعیت بود از بین رفته و در حال خارج شدن از آن شرایط هستیم و ان‌شالله کشور پرقدرتی خواهیم شد که افزایش جمعیت برای آن به فرصت تبدیل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات