مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد

«فاطمه» نخستین و پرتکرارترین اسم ثبت شده در ثبت احوال

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: اولین برگ سه جلدی ثبت شده در این مجموعه، نام مقدس فاطمه بوده و این نام همچنان صدرنشین اوراق و ‌دفاتر است.

آخرین اخبار